hmv9.jpg

Meld din interesse

VISJONEN

Visjonen for Hamrevann er å skape et spennende, godt og inkluderende bomiljø i naturlige omgivelser mellom Lauvåsen og Dyreparken i Kristiansand. Derfor er ingenting overlatt til tilfeldighetene i utviklingen av området. Nasjonale og internasjonale pionerer innen alt fra fremtidsrettet arkitektur og byplanlegging, til eksperter innen bevaring av biologisk mangfold, har bidratt for å sikre at Hamrevann skal bli akkurat så bra som utbyggernes ambisjoner tilsier.

BO GRØNT, FRODIG OG BYNÆRT

På Hamrevann tilbys boliger med smarte planløsninger i forskjellige størrelser. Vi utvikler et mangfoldig miljø som treffer et bredt spekter av befolkningen gjennom hele livsløpet; fra en fri og trygg oppvekst, til en fri og trygg alderdom.

 
Screenshot 2019-11-26 at 22.49.04.png

PÅ LAG MED NATUREN

"Det viktigste på Hamrevann er at man skal bo nær på, og i pakt med naturen" - Beate Bruun, sivilarkitekt

Koller, vann, vegetasjon og Hamrevanns naturlige topografi skal bevares mest mulig intakt, og boligene bygges rundt felles, sosiale tun som legger grunnlag for samhold og samhandling mellom beboerne.


Tomtene skal ikke flatsprenges, og hjemmene får minst én side som vender mot grønne områder eller skogen. Dette for at de naturlige omgivelsene skal prege hverdagen så mye som mulig. I tillegg er innovative løsninger for byggeri, teknisk infrastruktur og utendørs attraksjoner som spiller på lag med naturen viktige målsetninger.

BYUTVIKLEREN OM HAMREVANN
 

Se hva den verdenskjente byutvikleren, Klaus Siegel, har å si om Hamrevann.