SISTE NYTT

  • Hamrevann

Bebyggelse og landskap

På Hamrevann vil bebyggelsen tilpasses landskapet og topografien, og ikke omvendt. Trærne vil stå helt inn til husveggen, og eksisterende knausformasjoner og bekkedrag vil bevares. Dette er en viktig for en naturlig overvannshåndtering i området. Høydedrag og topper røres ikke, med fellesfunksjoner som utsiktspunkter og andre steder for rekreasjon. 


Hvert tun skal samles omkring et mindre felleskap, som vil kunne inneholde varierte aktiviter: lekeplass, felleskjøkken, fellesverksted osv. Ut i skogen vil man følge en turløype til Hamrevann eller ta snarveien på sykkel til Lauvåsen. 

Infrastrukturen vil minimeres slik at tunbebyggelsen er koblet til hovedveien gjennom mindre atkomstveier, uten at man kan kjøre rundt i hele nabolaget. Vi gleder oss. Velkommen til Hamrevann!