SISTE NYTT

  • Hamrevann

Et rekreativt landskap

I dag er Hamrevann et ubebygd område med variert skog og plantetyper.


Som første fase i utviklingen av Hamrevann, utnyttes og forsterkes eksisterende landskapstrekk, samt at de komplimenteres med nye kvaliteter knyttet til natur- og friluftsopplevelser. Selve Hamrevann er områdets sentrale hjerte og største attraksjon i landskapet. Vannet gir liv til omkringliggende bekkedrag, myr, og våtområder. Hamrevanns egenart ivaretas ved at vannkanten tilgjengeliggjøres med en nøye plassert rundløype som iscenesetter opplevelsen av Hamrevann og styrer slitasje og tråkk. På Hamrevann er visjonen at bebyggelsen ligger i naturlandskapet, med skogen utenfor terrassedøren. For nettopp nærhet til naturen er grunnsteinen for et godt bolig- og hverdagsliv. De positive mekanisme mellom natur og folkehelse er lenge dokumentert; naturen reduserer effektene av stress og mental utmattelse, bedrer luftkvaliteten, oppfordrer til fysisk aktivitet, tilrettelegger for bedre sosiale forhold og samhold i lokalsamfunnet.

Velkommen til Hamrevann!