SISTE NYTT

  • Hamrevann

Et unikt bomiljø

Hvem blir Pionerene på Hamrevann?


Den første bebyggelsen og de første bosetterne vil bli tonegivende identitetsbærere for den videre utviklingen, og være med på å skape bildet av Hamrevann i folks sinn.


Kvaliteten på bygg blir høy med umiddelbar nærhet til natur. Boligtypene rettes mot den delen av befolkningen som ønsker å være de første innbyggerne i det nye og innovative bomiljøet ved Hamrevann. Er du en av Pionerene på Hamrevann?