SISTE NYTT

Pionerene på Hamrevann

Visjonen for utviklingen av Hamrevann, er et unikt bomiljø i lokal og regional sammenheng. Boligutviklingen rundt Hamrevann skal etterstrebe å bevare, forsterke og tilgjengeliggjøre stedets iboende naturlige kvaliteter. Koller, vann og vegetasjon skal bevares mest mulig intakt. I tillegg er innovative løsninger for byggeri, teknisk infrastruktur i et økologisk kretsløp og prioritering av ressurser viktige målsettinger. Her er det mulig å utvikle et mangfoldig boligtilbud, som kan huse et bredt spekter av befolkningen gjennom et helt livsløp, fra aktiv og trygg oppvekst, til aktiv og trygg alderdom. Hamrevann er et stort område, som skal utvikles over en lang tidsperiode. Vi har prøvd å kikke inn i glasskulen, og gi retningslinjer til utvikling av en fremtidsrettet bydel, i naturen, og med naturen som medspiller. Hvor du mater ekornet gjennom kjøkkenvinduet ved frokostbordet og hører konglene knase under sykkeldekkene på vei hjem gjennom skogen.

  • Hamrevanns gjennomføringsstrategi skal tåle et langt tidsspenn; alle utbyggingsetapper skal være komplette og ikke belastes av byggeplass.

  • Hamrevanns funksjoner og tilbud, boformer, bolig- og landskapsrom skal understøtte en mangfoldig beboersammensetning og områdets naturgitte kvaliteter.

  • Hamrevann skal være lokalt, - hvis området er attraktivt for sine egne beboere, blir det også attraktivt for andre.